KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA?

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

KAS IR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA?

Pieaugušo izglītība ir viens no mūžizglītības posmiem, kurā piedalās cilvēki pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas. Šajā vecuma posmā mainās cilvēka mācīšanās stils un mērķi: balstoties uz līdzšinējās darba un ģimenes dzīves pieredzi, cilvēks ir apguvis un nostiprinājis tieši sev raksturīgu mācīšanās stilu un izpratni par savām vajadzībām.
TERMINU VĀRDNĪCA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ

Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments.

Izglītošanās, kas notiek apzināti vai neapzināti, ikdienā un darba pieredzē apgūstot jaunas vai papildinot esošās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības, kas bagātina un pilnveido personību.

Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.

Pieaugušo izglītības karte

Izglītība tuvāk mājām

Šajā Latvijas kartē jūs atradīsiet resursus, lai iegūtu informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt sīkāk par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai. Uzklikšķiniet uz savas pilsētas vai novada teritorijas kartē un uzziniet, kādas pieaugušo izglītības iespējas jums ir pieejamas!

  • apzīmētas vietas, kur pašreiz pieejama detalizēta informācija par pieaugušo izglītības iespējām;
  • apzīmētas vietas, kur detalizēta informācija pieejama pašvaldību mājas lapās;

LAI SAMEKLĒTU VAJADZĪGO INFORMĀCIJU VEICIET SEKOJOŠAS DARBĪBAS

  • Atrodiet kartē savu novadu vai pilsētu
  • Uzklikšķiniet uz pilsētas vai novada teritorijas;
  • Logā, kas atvērsies, atrodiet sev nepieciešamo informāciju: saites uz mājas lapām, kontaktinformāciju, tālruņu numurus (ja pašvaldības iestādes tādu informāciju ir sniegušas);
  • Izmantojiet iegūtos kontaktus sīkākas informācijas iegūšanai par konkrētām pieaugušo izglītības iespējām.

Labā prakse

POZITĪVIE PIEMĒRI

Latvijā ir daudzi piemēri, kā, izmantojot pieaugušo izglītības sistēmas sniegtās iespējas, cilvēki ir mainījuši savu dzīvi un dzīves kvalitāti, uzņēmēji - nodrošinājuši papildus iespējas saviem darbiniekiem, izglītības iestādes – sniegušas zināšanas tiem, kas vēlas pilnveidoties. Tieši šādi – pozitīvi un aktīvi cilvēki – iedvesmo nebaidīties no pārmaiņām dzīvē. Pieaugušo izglītības programmas ir viens no svarīgākajiem posmiem ceļā uz savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Iedvesmosimies
no tiem, kam ir
izdevies!

Lasīt vairāk...

GAISMAS CEĻŠ

Bibliotēkas ir viens no nozīmīgākajiem resursiem, lai veicinātu pieaugušo motivāciju mācīties un atbalsītu karjeras veidošanu.

Bibliotēkās tiek veidots un uzturēts informācijas krājums izglītībai mūža garumā, ir attīstīta un iedzīvotājiem brīvi pieejama infrastruktūra. Bibliotēkas ir ērti izmantojamas pieaugušo pašizglītībai, dažādu kursu un semināru organizēšanai. Kopumā Latvijā pieejamas vairāk nekā 800 publiskās bibliotēkas, kas kopā veido vienotu informācijas ieguves tīklu un nodrošina bibliotēku piedāvātos pakalpojumus visā valsts teritorijā.

Lasīt vairāk...

© Indriķis Stūrmanis, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Infografikas

inforgrafika par izglītības līmeņiem

CITAS INFOGRAFIKAS

Pieaugušo izglītības politika

PIeaugušo izglītības politika latvijā

Lai arī turpmāk Latvija piedzīvotu ekonomisku izaugsmi, nodrošinātu pozitīvu bilanci darba tirgū un samazinātu iedzīvotāju sociāli ekonomiskos riskus, svarīga ir ilglaicīga un ilgtspējīga izglītības politika. Pārdomātas un līdzsvarotas pieaugušo izglītības politikas loma valsts ekonomikas turpmākajā attīstībā ir būtiska: svarīgi atrast efektīvākos veidus, kā stiprināt zināšanu ekonomikas attīstību, celt uzņēmumu konkurētspēju eksportējošās nozarēs, paaugstināt produktivitāti un inovāciju kapacitāti.

EKONOMIKAS
IZAUGSMEI
LATVIJĀ

Lasīt vairāk...

EIROPAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS POLITIKA

EPALE jeb Eiropas pieaugušo izglītības e-platforma (ePlatform for Adult Leraning in Europe) ir virtuāla tikšanās vieta pieaugušo izglītības speciālistiem un organizācijām no visām ES valstīm. EPALE ir Eiropas Komisijas finansēta tīmekļa vietne, kura izveidota ar mērķi uzlabot pieaugušo izglītības kvalitāti Eiropā, izveidot spēcīgu pieaugušo izglītības nozari un sniegt iespēju pieaugušo izglītības speciālistiem un izglītības izplatītājiem sasniegt visus pieaugušos.

Lasīt vairāk...