Aktuāli

Bezdarbs nav bezdarbība

Kopš Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem", ilgstošo bezdarbnieku skaits Latvijā samazinās, tomēr par tādiem joprojām ir uzskatāmi aptuveni 25% no kopējā Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto klientu skaita. Ilgstošo bezdarbu veicina gan pašu bezdarbnieku problēmas, piemēram, motivācijas, prasmju vai darba pieredzes trūkums, zema pašapziņa, atkarības un citi faktori, gan darba devēju stereotipi un aizspriedumi saistībā ar pretendentu vecumu, fiziskajām un garīgajām spējām, gan arī citi faktori, piemēram, nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā.


Lasīt vairāk...

Nodarbinātie varēs pieteikties mācībām pieaugušo izglītības projekta 4.kārtā

Jau sākot no 27.maija mēneša garumā nodarbinātie varēs pieteikties pieaugušo mācību projekta 4.kārtai.  Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās noritēs elektroniski, tādā veidā atvieglojot pieteikumu iesniegšanu, jo nodarbinātajiem piesakoties vairs nebūs fiziski jādodas uz izglītības iestādi. "Ieejot mājaslapā macibaspieaugusajiem.lv un aplūkojot izvēlēto mācību programmu, mācībām varēs pieteikties elektroniski. Pieteikšanās notiks, autentificējoties caur portālu latvija.lv un iesniedzot savu iesniegumu," stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis. Gadījumā, ja nodarbinātajiem radīsies jautājumi par jauno pieteikšanās kārtību, tie varēs vērsties VIAA vai pie savas pašvaldības projekta pieaugušo izglītības koordinatora (pieaugušo izglītības koordinatoru saraksts pieejams šeit).


Lasīt vairāk...

Briselē diskutē par pieaugošo izglītības attīstību

2019. gada 12. un 13.martā Briselē, Beļģijā notika Eiropas Komisijas Pieaugušo izglītības darba grupa, kuras mērķis bija izstrādāt idejas par iespējamiem Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikas virzieniem pēc 2020. gada un salīdzināt īstenotās politikas attiecībā uz personīgiem mācību kontiem un finansēšanas mehānismiem. Eiropas Komisija prezentēja starpziņojumu par sasniegumiem saskaņā ar atjaunināto Eiropas pieaugušo izglītības programmu (2011–2018) un jaunām tēmām un prioritātēm. Ziņojumā tika apkopoti galvenie prioritārie Eiropas Komisijas un dalībvalstu virzieni pieaugušo izglītībā.


Lasīt vairāk...

Izglītības iestādes var pieteikt mācības pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītības institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.


Lasīt vairāk...

Izstrādāts praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālajās izglītības iestādēs

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros izstrādāts metodisks materiāls profesionālajām izglītības iestādēm “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”. Metodisko materiālu izstrādāja SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru pārstāvjus.


Lasīt vairāk...

Pārrunā prioritāros uzdevumus pieaugušo izglītībā

22.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās darba seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kura laikā tika pārrunātas aktualitātes un prioritārie uzdevumi profesionālajā un pieaugušo izglītībā. Valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji informēja klātesošos gan par satura reformu profesionālajā izglītībā, gan par profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību un modulāro izglītības programmu aprobāciju, bet liela daļa no prezentācijām tika veltīta arī pieaugušo izglītības attīstībai profesionālās izglītības iestādēs.


Lasīt vairāk...

Latvijas pieaugušo izglītības attīstības forums ”Pieaugušo izglītība šodien un rīt” aizvadīts

Šī gada 22.augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”. Forums tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” un “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Forumā piedalījās 150 dalībnieki - pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pieaugušo izglītotāji, ministriju, augstskolu, koledžu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie.


Lasīt vairāk...

Profesionālās izglītības kompetences centri izstrādās pieaugušo izglītības moduļus

Lai izstrādātu un aktualizētu mūžizglītības moduļus pieaugušo izglītībā,  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros 2018. gada 17. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās darba seminārs, kura laikā profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un nozaru eksperti izstrādāja pieaugušo izglītības moduļu saturu.


Lasīt vairāk...

Nozaru un izglītības eksperti uzsāk darbu pie pieaugušo izglītības satura pilnveides

Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros 20., 22., 26. un 27. februārī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoti darba semināri “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”. Seminārā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji un profesionālās izglītības eksperti no dažādām nozarēm. Darba grupu pārstāvji diskutēja par nozarei svarīgiem jautājumiem, kā arī uzsāka darbu pie izglītības moduļu izstrādes konkrētām jomām.


Lasīt vairāk...

Turpina darbu pie pieaugušo izglītības satura pilnveides

2018.gada 22.februārī Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros norisinājās jau otrs Izglītības un zinātnes ministrijas rīkots darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”.


Lasīt vairāk...

Uzsāk darbu pie pieaugušo izglītības satura pilnveides

2018.gada 20.februārī Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkots darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”. Seminārā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji un profesionālās izglītības eksperti no piecām nozarēm – elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,  kokrūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, transports un loģistika, mākslas un mediju nozares.


Lasīt vairāk...