Pieaugušo izglītības politika

LAtvijā

eiropas savienībā

Pieaugušo izglītības politika Latvijā

Pieaugušo izglītības politiku Latvijā nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, kas ir balstītas redzējumā, ka izglītībai jābūt pieejamai visa mūža garumā, tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, apzināta izvēle un nepieciešamība. Izglītības attīstības politikas virsmērķis ir “kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei”.


Lasīt vairāk...

Kas ir EPALE un tās sniegtās iespējas?

EPALE ir Eiropas Komisijas finansēta tīmekļa vietne, kura izveidota ar mērķi uzlabot pieaugušo izglītības kvalitāti Eiropā, izveidot spēcīgu pieaugušo izglītības nozari un sniegt iespēju pieaugušo izglītības speciālistiem un izglītības izplatītājiem sasniegt visus pieaugušos.


Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības finansējums

Latvijā pieaugušo izglītība tiek finansēta no sešiem būtiskākajiem finansējuma avotiem – valsts budžeta, pašvaldību budžeta, dažādām ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmām, privātajiem fondiem, uzņēmēju budžeta un pašu mācīties gribētāju maciņiem.Šobrīd nav precīzu datu, kāds ir šo finansējuma avotu apjoms tieši pieaugušo izglītībā. Visbiežāk pieaugušie izvēlēto izglītību finansē paši, ņemot studiju kredītu vai atrodot citas iespējas apmaksāt mācības.


Lasīt vairāk...

Eksperta viedoklis par EPALE

Eiropas pieaugušo izglītības e-platformu vērtē Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas vadītāja, profesore Ilze Ivanova

 

Lasīt vairāk...

Atbalsts darba devējiem

Plānojot uzņēmuma attīstību, ikviens darba devējs ikdienā sastopas ar nepieciešamību apmācīt savus darbiniekus vai meklēt citus veidus, kā uzturēt līmenī un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju. Atsevišķos gadījumos darba devējam ir iespēja izmantot valsts un pašvaldību iestāžu organizētos bezmaksas izglītības seminārus vai ES fondu finansētas mācību programmas.


Lasīt vairāk...

Atvērtās izglītības iespējas

Zināšanas pieder visiem un ikvienam ir tiesības tām piekļūt un tās izmantot, radot jaunas zināšanas – tā ir atvērtās izglītības ideja, kuras attīstība ir kļuvusi iespējama, attīstoties informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.


Lasīt vairāk...

REALIZĒTIE PROJEKTI

EIROPAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots un  Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīts projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” 
(Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001)

 

Projekts risinājās no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam. Projekta kopējais finansējums -- 136 000 eiro, no kuriem Eiropas Komisija nodrošināja 102 000 eiro, bet Latvijas Valsts 34 000 eiro. 

Projekta laikā organizēti pieci reģionālie semināri, seši starpnozaru forumi un nacionālā konference, kur diskutētas problēmas un izstrādāti ieteikumi pieaugušo izglītības jomā Latvijā. Reģionālajos semināros un noslēguma konferencē prezentēti labās prakses piemēri un izstrādātas konkrētas  rekomendācijas ciešākai sadarbībai starp sektoriem, kas atbildīgi par pieaugušo izglītības politikas īstenošanu Latvijā. 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas mūžizglītības projekts 2015.gadā

Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzsāka ar mērķi iesaistīt mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu un mazināt sadrumstalotību, kas vērojama, plānojot un realizējot pieaugušo izglītību Latvijā.

Gada garumā projekts kalpoja kā platforma, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā un turpinātu sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem”: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.
 

 

SAISTOŠIE DOKUMENTI

Eiropas Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem

Lasīt vairāk

 

UNESCO globālais ziņojums "Pieaugušo mācīšanās un izglītība: pārdomājot rakstpratību un lasītprasmi" (EN)

Lasīt vairāk