Pieaugušo izglītības īstenotājiem

PROGRAMMAS

Mūžizglītības kompetenču apguves moduļi pieaugušo izglītībā

Lai piedāvātu iespējas pilnveidot mūžizglītības kompetences, profesionālās izglītības iestāžu ekspertu darba grupas ir izstrādājušas mūžizglītības kompetenču apguves programmas pieaugušo izglītībai. Programmas ir veidotas pēc moduļu principa. Katrs modulis sastāv no šādām sadaļām. Lasīt tālāk.

RAKSTPRATĪBAS KOMPETENCE


VALODU KOMPETENCE

DIGITĀLĀ KOMPETENCE

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

ILGTSPĒJAS KOMPETENCE

MATEMĀTISKĀ KOMPETENCE UN KOMPETENCE DABASZINĀTNĒS, TEHNOLOĢIJĀS UN INŽENIERZINĀTNĒS

KULTŪRAS IZPRATNES UN IZPAUSMES KOMPETENCE

PERSONĪGĀ, SOCIĀLĀ UN MĀCĪŠANĀS KOMPETENCE

APVIENOTĀS JEB INTEGRĒTĀS KOMPETENCES

PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE

 

Citos projektos izstrādātas izglītības programmas

RESURSI

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai sastāv no ievada, pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādes posmiem, kas ietver pieaugušo neformālās izglītības programmas (PNIP) nepieciešamības noteikšanu, mērķa grupas raksturojumu un vajadzības, mācīšanās rezultātu noteikšanu, PNIP saturu, mācību metodes un resursu aprakstu, kā arī ietver informāciju par pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu un pielikumus (pieaugušo neformālās izglītības programmas noformējuma paraugs, iesnieguma paraugs).

Materiāls ir izstrādāts Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros un ir adresēts pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotājiem un pašvaldību darbiniekiem.

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai (.pdf).

Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana pašvaldībās.

 

Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs (Metodiskais materiāls)

 

Nozarēs nepieciešamās vispārējās prasmes. Ekspertu viedoklis

Nozaru eksperti un profesionālās izglītības eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieaugušo izglītības satura izstrādei vispārējo prasmju attīstīšanai, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.

Nozarēs nepieciešamās vispārējās prasmes (ekspertu viedoklis):
Būvniecība
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Enerģētika
Kokrūpniecība
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Lauksaimniecība
Māksla un mediji
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Pārtikas rūpniecība
Poligrāfija un izdevniecība
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Transports un loģistika
Tūrisms, skaistumkopšana
Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana

Caurviju prasmes

Profesionālajam darbam nespecifiskās prasmes, kas saistītas ar individuālu spēju efektīvi darboties, parasti tiek aprakstītas kā vispārējas / caurviju prasmes. Vispārējās jeb caurviju prasmes ir šādas: domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība, līdzdalība.
Caurviju prasmes

Profesionālās tālākizglītības programmu izstrādei

Profesiju standarti
Programmas
Nozaru kvalifikāciju struktūras

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Dokumenti, kas izsniedzami par pieaugušo izglītības programmas apguvi

Dokumenti, kas izsniedzami par pieaugušo izglītības programmas apguvi

 

VADLĪNIJAS PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS POLITIKAS IEVIEŠANAI

Vadlīnijas pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas ieviešanai (.pdf)