PAŠVALDĪBAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Karine Oganisjana

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece

Karine Oganisjana ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece, kā arī Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” valdes locekle un lektore. 31 gadu ilgās pedagoģes karjeras laikā Karine ir strādājusi gandrīz visos mūžizglītības līmeņos - sākot no sākumskolas līdz pieaugušo izglītībai.

Lai veicinātu uzņēmējspēju un uzņēmīgumu, mācību saturs ir maksimāli jātuvina reālās dzīves situācijām un mācību centrā ir jāliek problēmu risināšana.
Lasīt vairāk...

Santa Prancāne

Projekta "Skola 2030" mācību satura izstrādes vadītāja

Jau šogad pirmsskolas izglītības iestādēs pakāpeniski tiks iesākta jaunā satura ieviešana, bet 2020.gada 1.septembrī jaunais mācību saturs uzsāks savu dzīves ciklu 1., 4., 7. un 10.klasēs. Plašsaziņas līdzekļos pieejama daudzpusīga informācija par izmaiņām skolēnu mācīšanās pieejā, vienlaikus būtiski grozījumi skars arī skolotāju darba ikdienu. Lai noskaidrotu, kā mainīsies skolotāja loma un kādas prasmes jāapgūst mūsdienu superskolotājiem, satikos ar projekta "Skola2030" Mācību satura izstrādes vadītāju Santu Prancāni.

Skolotājam ir ne tikai jāstāsta, bet arī jādemonstrē vērtības, ieradumi un prasmes, ko sagaida no skolēna.
Lasīt vairāk...

INGRĪDA MURAŠKOVSKA

Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte

Atšķirībā no citiem izglītības veidiem, pieaugušo izglītība šobrīd vēl ir komplicēts un nepietiekami apgūts lauks, jo šajā jomā nav tik vienota darba sistēma, kā tas ir, piemēram, vispārējā izglītībā. Vienlaikus, ņemot vērā mūsdienu darba vides izaicinājumus un nemitīgu tehnoloģiju, iedzīvotāju mobilitātes un citu jomu attīstību, mūžizglītībai mūsdienās ir nenovērtējama nozīme.

Mēs esam ieinteresēti pieaugušo izglītībā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus.
Lasīt vairāk...

Mācības darba vidē

Baiba Pedraudze

AS "Sentor Farm aptiekas"

Arvien biežāk, runājot par pieaugušo izglītību, tiek uzsvērts, ka vislabākā vieta, kur pieaugušā vecumā attīstīt prasmes, zināšanas un iemaņas, ir darba vide. Darba devējs nereti ir visinformētākais par savu darbinieku mācību vajadzībām - gan profesionālajām, gan personiskajām. Uzņēmumā AS "Sentor Farm aptiekas", kas Latvijā attīsta labi pazīstamo aptieku zīmolu "Mēness aptieka", strādā vairāk nekā tūkstoš cilvēku – farmaceiti un citi aptiekas darbinieki, kā arī birojā strādājošie. Uzņēmuma personāla daļa ir īpaši vērīga pret dažādu grupu mācību vajadzībām, piedāvājot apmaksāt mācības koledžā, mācību programmas vai spēļošanas iespējas kolektīva ietvaros. Šogad zīmols saņēmis arī Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu darbinieku izglītošanā. Ar uzņēmuma personāla vadības direktori Baibu Pedraudzi sarunājās projekta komunikācijas koordinatore Agnese Zarāne.

Pārmaiņas nozīmē ieradumu maiņu, izpratnes veidošanu un, protams, arī izskaidrošanu un iemācīšanu, kā tieši mēs darīsim.
Lasīt vairāk...

Santa Magone un Gundega Kirilka

SIA “Rimi Latvia”

SIA “Rimi Latvia” veikalu tīklam ir ļoti plašs mērogs – tas aptver 125 tirdzniecības vietas visā Latvijas teritorijā. Te darba dienas pavada gandrīz seši tūkstoši darbinieku, no kuriem lielākā daļa (92%) strādā veikalos, bet pārējie – birojā. Mūsdienu izaicinājumiem pilnajā, mainīgajā laikā uzņēmumiem ir būtiska nepārtraukta pilnveide – gan tehnoloģiju, gan cilvēkresursu jomā. Ņemot vērā darbinieku lielo skaitu un dažādās dzīvesvietas, spēja nodrošināt mācības visiem ir izaicinošs, taču ļoti nozīmīgs uzdevums. Rimi Latvia mācību vadītāja Santa Magone un personāla vadītāja Gundega Kirilka pastāstīja par diviem vērienīgiem mācību projektiem uzņēmumā – vērtību ieviešanas projektu un Rimi mācīšanās mēnesi.

Vislabāk mācīšanās notiek tad, kad izkāpjam no savas komforta zonas.
Lasīt vairāk...

Personīgie stāsti

MĀRIS GRĀVIS

Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" vadītājs

"RB Cafe" mēs gribētu mūsu jauniešiem nodot pieredzi tādā līmenī, lai viņi varētu doties uz jebkuru citu kafejnīcu un tur strādāt.

Ja ikdienā neiepazītos ar jaunu informāciju un nemācītos jaunas lietas, es nebūtu nokļuvis tajā punktā un vietā, kur esmu šobrīd.
Lasīt vairāk...

GATIS KRŪMIŅŠ

Vēsturnieks. Vidzemes Augstskolas rektors

Vēsturnieka Gata Krūmiņa vadītajā Vidzemes Augstskolā 2015. – 2016.gadā tika veikts pētījums “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”, kura ietvaros izkristalizējās mūsdienu Vidzemes darba devēju gaidas un vēlmes attiecībā uz darba ņēmējiem. Esot vienlaikus vēsturnieka un augstskolas rektora amatā, viņam izveidojies arī savs viedoklis par prognozējamajām darba tirgus izmaiņām nākotnē. Ko varam sagaidīt no nākotnes, kurā darba rokas arvien biežāk aizvietos mākslīgais intelekts?

Tehnoloģijām attīstoties, apkalpojošajam personālam būs jāmaina darba vieta. Ar mūžizglītības programmu palīdzību šos cilvēkus vajadzēs sagatavot pārmaiņām, un šīs problēmas būs aktuālas gan tiem, kam ir 25 gadi, gan tiem, kam ir 65.
Lasīt vairāk...

ĀRIS BIRZE

Uzņēmējs. Personiskās izaugsmes centrs “Spiikiizi”

Pirms dažiem gadiem enerģiskam un mērķtiecīgam jaunietim Ārim Birzem kabatā bija tikai dažas spožas idejas – par apmaksātu hobiju, savu grāmatu un personiskās izaugsmes centru, kurā cilvēki varētu gūt dzīvē svarīgas atziņas un mācīties savas attīstības labā. Tikai pirms pusotra gada jaunais uzņēmējs nodibināja personiskās izaugsmes centru “Spiikiizi”, kas neilgā laika nogrieznī kļuva par pieaugušo iecienītu un bieži apmeklētu lekciju, semināru un citu aizraujošu pasākumu vietu.

Ja ikdienā neiepazītos ar jaunu informāciju un nemācītos jaunas lietas, es nebūtu nokļuvis tajā punktā un vietā, kur esmu šobrīd.
Lasīt vairāk...

DAINA KAIROVA

SIA “Gartens” darbiniece

Daina Kairova strādā Pierīgas uzņēmuma SIA “Gartens” Jelgavas filiālē. Ikdienā Daina nodarbojas ar parku un dārzu apzaļumošanu, apstādīšanu un veic daudzus citus pienākumus, lai Latvijas vidi vērstu vēl skaistāku un gleznaināku.

Jebkurš, kurš zina, ko grib un iet uz savu mērķi, var sasniegt ļoti daudz.
Lasīt vairāk...

Aivars Kučāns

Programmēšanas uzņēmuma “MS-IDI” darbinieks

“Izglītība vienmēr paplašina iespējas un atver jaunas durvis,” ir pārliecināts Aivars Kučāns – 33 gadus jauns, enerģisks un optimistisks rēzeknietis. Aivars domā, ka izglītošanās un pastāvīga pilnveidošanās var kļūt par aizraušanos un pat dzīvesveidu mūža garumā.

Izglītība vienmēr paplašina iespējas un atver jaunas durvis.
Lasīt vairāk...

Indulis Bērziņš

SIA LSEZ “Caljan Rite- Hite” galvenais metināšanas speciālists

Induli Bērziņu var dēvēt par pieaugušo izglītības celmlauzi. Pirms astoņiem gadiem, strādājot Ventspils mašīnbūves rūpnīcā “Bucher Municipal”, viņš kopīgi ar uzņēmuma vadību devās uz Ventspils tehnikumu ar tobrīd inovatīvu priekšlikumu – īstenot darba vidē balstītas mācības.

Mēs dzīvojam 21.gadsimtā – viss, ieskaitot profesijas un prioritātes, ir mainījies.
Lasīt vairāk...

Dace Bergmane

Ventspils Digitālā centra pasniedzēja

Dace Bergmane Ventspils Digitālajā centrā pieaugušajiem pasniedz digitālās prasmes – kompetenci, bez kuras pamatzināšanām šodien spēj iztikt reti kurš. Vienā no viņas mācību grupām digitālās prasmes apguva pedagogi. Tieši skolotājiem digitālās zināšanas mūsdienās ir īpaši nepieciešamas – gan kontekstā ar jauno mācību saturu, kura ietvaros digitālie mācību līdzekļi kļūs par neatņemamu mācību procesa komponenti, gan arī tādēļ, lai pasniedzēji panāktu skolēnus, kuri digitālajā disciplīnā iemanījušies apsteigt gan vecākus, gan pedagogus.

Bērniem ir ļoti būtiski redzēt, ka pedagogs iet līdzi laikam – ka viņš ir savējais, šī laikmeta pārstāvis.
Lasīt vairāk...

Arhīvs

Mācības pieaugušo vecumā – iespēja mainīt profesiju un dzīvi. Lienes Sarmas pieredze

Liene Sarma strādā Saulkrastu sociālajā dienestā par psiholoģi. Trīs bērnu mammas ceļš līdz darbam, kas ir sirdij tuvs un mīļš, nav bijis īss un vienkāršs, tomēr ļoti mērķtiecīgs.

Lasīt vairāk...

Mācības pieaugušo vecumā – iespēja mainīt profesiju un dzīvi. Līgas Giniborgas pieredze

Līga Giniborga ir matemātikas skolotāja, tomēr 35 gadu vecumā viņa nolēma mainīt izvēli par labu profesionālajai izglītībai, un apguva vecmātes profesiju. Šobrīd divu bērnu mamma ir praktizējoša dūla. Līga sevi sauc par brīvmākslinieci, jo ir pašnodarbinātā un pati organizē savu darbu.

Lasīt vairāk...

Darba devēja atbalsts darbinieku apmācībā. SIA “Māris & Co pieredze”

SIA “Māris&Co” ir uzņēmums, kas vairāk kā 20 gadus veiksmīgi darbojas Lielvārdes novadā un ārpus tā un šobrīd nodarbina 70 cilvēkus. Uzņēmums darbojas konditorejas ražošanas, sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības jomās.

Lasīt vairāk...

Darba devēja atbalsts darbinieku apmācībā. SIA “Mārksmens” pieredze

SIA “Mārksmens” regulāri nodrošina saviem darbiniekiem apmācības, kas nepieciešamas uzņēmuma ikdienas darbā -- gan individuālās, gan kolektīvās. Individuāli mācoties, darbinieki brauc uz semināriem un kursiem, kuros apgūst izmaiņas likumdošanā un citas uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamās zināšanas.

Lasīt vairāk...

Tirzas pamatskolas pieredze pamatizglītības nodrošināšanā pieaugušajiem

Gulbenes novada Tirzas pamatskola ir viena no nedaudzām skolām, kas piedāvā licencētu vispārējās pamatizglītības tālmācības programmu pieauguša- jiem. Par Tirzas pamatskolas piedāvātajām iespējām pieaugušajiem plašāk stāsta Iveta Ziepniece, mūžizglītības konsultante Tirzas pagastā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības loma pieaugušo izglītības iespēju nodrošināšanā. Aizkraukles piemērs

Likums „Par pašvaldībām” nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību. Savukārt, saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 22.punktu pašvaldības kompetencē ir pieaugušo izglītības valsts politikas īstenošana.

Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības iespējas Liepājas Universitātē

Universitāte cenšas sagatavot pieaugušo izglītības programmas, kuras ir ne vien pieprasītas, bet arī unikālas un atbilstošas mācību iestādes statusam.

Pieaugušo izglītības programmas Liepājas augstskola īsteno dažādās Latvijas vietās, kopumā aptverot divdesmit vienu novadu un sniedzot jaunas zināšanas vairāk nekā 2000 interesentu.

Lasīt vairāk...

Latvijas pieaugušo izglītības nākotne atkarīga no darba tirgus pieprasījuma

Pieaugušo izglītībai Latvijā no Eiropas sociālā fonda nākamajos gados būs pieejami 25 miljoni eiro. Kādas prasmes šī projekta ietvaros varēs iegūt un kādas pieaugušo izglītības programmas jau šobrīd var izmantot rīdzinieki, stāsta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pārstāve Inga Draveniece.

Lasīt vairāk...

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā mūziku un dejotprasmi var apgūt jebkurā vecumā

Jau trešo gadu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā līdztekus profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām bērniem, arī ikviens pieaugušais bez vecuma ierobežojuma var mācīties dejot, darboties mākslas studijā vai apgūt mūzikas instrumentu spēles pamatus.

Lasīt vairāk...

Pieaugušo izglītības platforma EPALE

Eiropas Savienībā izveidota pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE. Tajā apkopota informācija par pieaugušo izglītību 28 ES valstīs. Šīs platformas pamatinformācija pilnībā pieejama sešās lielākajās Eiropas savienības valodās: angļu, vācu, franču, spāņu, poļu un itāļu valodā.

Lasīt vairāk...

Valmieras vakara maiņu vidusskolas pieredze pieaugušo izglītošanā

Savulaik Latvijā populāras bija vakarskolas. Valmierā vidusskolas izglītību šobrīd var iegūt ne tikai dienas skolā, bet arī vakara maiņu vidusskolā. Mācības vakara vidusskolā parasti izvēlas cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši pamata vai vidējās izglītības iegūšanu un jau pieaugušā vecumā vēlas labot “robus” savās zināšanās.

Lasīt vairāk...

Pedagoģe Dzintra Batņa iegūst papildus profesiju un kļūst par dārzkopi

Triju bērnu mamma ludzāniete Dzintra Batņa šā gada sākumā, neklātienē pabeidzot Bulduru dārzkopības vidusskolu, ieguvusi nu jau trešo – dārzkopja – profesiju, un plāno iegūtās zināšanas izmantot savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Dzintra ir pārliecināta, ka cilvēkam jābūt atvērtam jaunajam, lai varētu konkurēt darba tirgū.

Lasīt vairāk...

No mūzikas skolotājas par grāmatvedi

No kokles spēles mācīšanas pie grāmatvedības tabulām un skaitļiem, visam pa vidu apgūstot arī tūrisma zinības – tāda ir Silvas Vējas pārmaiņu biogrāfija.

Lasīt vairāk...

Ar iedvesmu nepietiek, ir vajadzīgas zināšanas

“Atmiņas trenēšana, vai tas būtu agrā jaunībā, vai brieduma gados ir tas, ko spēj sniegt pārliecība - mūžu dzīvo, mūžu mācies,” runājot par mūža izglītību, atmiņas trenēšanu akcentēja aktieris Ēriks Vilsons, kurš dzīves laikā paspējis apgūt vairākas profesijas, un 58 gadu vecumā pabeidzis arī maģistrantūras Rakstniecības studijas Liepājas Universitātē.

Lasīt vairāk...

Valmieriete īsteno nepiepildītos jaunības sapņus – iegūst zināšanas!

“Man liekas, ka aizvien mācīties ir pat svarīgāk nekā iet uz kosmetoloģijas kabinetu, lai tur kaut kā sevi uzskaistinātu. Vairāk jādomā par smadzenēm, lai tās nenoveco. Tad tu arī pats nenovecosi līdzi.”

Lasīt vairāk...

Māksliniece laukos

Iluta Straģe ir četru bērnu mamma, kurai jau bērnībā patikuši lauki un tomēr, kad pienācis laiks domāt par profesijas izvēli radošums ņēmis virsroku, kļuvusi par profesionālu mākslinieci. Tomēr laiks visu salicis īstajās vietās, un šobrīd viņa ir Latvijā vienīgā slaucamo aitu ganāmpulka saimniece.

Lasīt vairāk...

No sportistes līdz darba aizsardzības speciālistei

Talseniece Valda Bērziņa sevi dēvē par avantūristi, jo, kad viņa sāk kaut ko mācīties, nekad nezina, ar ko tas beigsies. Viņa savas dzīves laikā profesijas ir mainījusi vairākas reizes, to darījusi, lai attīstītu un izaicinātu pati sevi un nestāvētu uz vietas. Pabeigto kursu klāsts ir tik liels, ka pati vairs nevarot tos visus saskaitīt.

Lasīt vairāk...

"Pēc veselības" pie ārstes Sanitas Kārkliņas

“Kā es parasti pati saku, ka pie manis var nākt pēc veselības. Es dodu cilvēkiem veselību.” Tā savu nodarbošanos raksturo ārste Sanita Kārkliņa. Viņas specialitāte nav ierastie izmeklējumi ārsta kabinetā, bet gan dabiskas medicīnas procedūras, kuras viņasprāt ir nepelnīti aizmirstas. Piemēram, ārstnieciskās procedūras ar dēlēm vai adatu terapija.

Lasīt vairāk...

Tas ir manu sapņu piepildījums

Tas ir manu sapņu piepildījums. Tā par mini bērnudārziņu jeb bērnu pieskatīšanas centru ''Lolojums'' saka jelgavniece Iveta Bumbiere. Nosaukumu kopā ar meitu esot izdomājušas jau 2008. gada Māmiņdienas vakarā, bet līdz brīdim, kamēr sapnis kļuva par īstenību bija jāpieiet vēl gandrīz sešiem gadiem.

Lasīt vairāk...

Kundze, no kuras var ņemt piemēru

Par optimismu un dzīves garšu valmierieti, uzņēmuma „Likums un uzņēmējdarbība” valdes priekšsēdētāju Anastasiju Lūkinu var apskaust ne viens vien gados jauns cilvēks. Visvairāk Anastasijas Lūkinas enerģiju un uzņēmību var apbrīnot par to, ka 60 gadu vecums nebija šķērslis, lai uzsāktu studijas un iegūtu diplomu. Ķerties atkal pie mācību grāmatām Lūkinas kundzi motivējis tas, ka jurista izglītība bija nepieciešama, veidojot savu uzņēmumu, kura darbības joma ir darba tiesības un darba aizsardzība. Tomēr jurista izglītība nav vienīgā, kura apgūta vēl nosacīti nesen.

Lasīt vairāk...

Pelču pagasta bibliotekāre Daina Girvaite

Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas vadītājas Dainas Girvaites personība ir apliecinājums tam, ka darbs arī mazā lauku bibliotēkā var būt interesants un radošuma izpausmēm īpaši apstākļi nav vajadzīgi. Par savu darbu Daina saņēmusi Kuldīgas novada Goda balvu un ieguvusi titulu – “Gaismas nesēja Kurzemē”. Pelču bibliotēkas vadītāja atzīta arī par Latvijas Gada bibliotekāri mūžizglītības pasākumu jomā. Daina saka – pasaulē ir jāskatās kā brīnumā un nav jābaidās no nepazīstamā, bet gan tas jāiepazīst, nemitīgi mācoties un uzkrājot zināšanas.

Lasīt vairāk...

Gaismas ceļš

BIBLIOTĒKU NOZĪME PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

 

Latvijas bibliotēkas iesaistās dažādos mūžizglītības projektos (mobilitātes projekti, inovāciju pārnese bibliotēkas darbinieku profesionālajai pilnveidei, politikas instrumentu attīstība, sadarbība un inovācijas mūžizglītībā; informācijas izplatīšanas, izmantošanas un popularizācijas projekti) un darbojas kā mūžizglītības informācijas kanāli. Projektu ietvaros bibliotēkas ir guvušas pieredzi dažādu informāla rakstura pasākumu organizēšanā (semināri, apaļā galda diskusijas, izstādes, tikšanās, konsultācijas). Labās prakses piemēri attiecībā uz pieaugušo izglītību ir atrodami teju vai katrā bibliotēkā.

 

© Indriķis Stūrmanis, Latvijas Nacionālā bibliotēka