Kalendāra arhīvs '2018

2019. gadā īstenotās mācības

 

Norises laiks

Temats

Mērķgrupa

Organizatori

Norises vieta

Materiāli

No 2018.gada aprīļa līdz 2020.gada jūnijam.

"Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi". Vienas dienas 8 h mācības, dažādi mācību materiāli, elektroniskie materiāli un aktuālākie jaunumi, diskusijas mana.latvija.lv slēgtajā vidē, iesaiste komunikācijas pasākumos (digitālo aģentu tīkls pieejams kartē).

Digitālie aģenti: skolotāji (skolēni, vecāki, pieaugušo izglītība), bibliotekāri (klienti, seniori, skolēni, studenti), valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki (klienti), žurnālisti (sabiedrība).

VARAM

Visos Latvijas reģionos (reģionā grupa 10-15 dalībnieki Rīga 8-15 dalībnieki)

 

13.12.2018.

Seminārs "Ugunsdrošības prasības būvlaukumā" ("LBS konsultants")

Interesenti

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta iela 1, Jēkabpils

Grupa tiek komplektēta līdz 12.12.2018.
Plašāka informācija

12.12.2018.

8. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža

Amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji, līdzi ņemot savus darbus un ražojumus; izejmateriālu tirgotāji un piegādātāji amatniekiem, mājražotājiem; zinātnieki, kuri vēlas sadarboties ar amatniekiem; pašvaldību darbinieki, kuri vēlas atbalstīt savus amatniekus; ikviens interesents.

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Svētes iela 33, Jelgava

Mājas lapa

06.12.2018.

EPALE nacionālā konference “21. gadsimta pamatprasmes dzīves kvalitātei un attīstībai”

Interesenti

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”

Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē, Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Konferences programma

05.12.2018.

Iedvesmas telpā viesojas dr. A. Miksons. Lekcija “Izdegšana”

Visi interesenti

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Svētes iela 33, Jelgava

 

22.11.2018.

Darba seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem izglītības jomā par aktualitātēm un prioritāriem uzdevumiem profesionālajā un pieaugušo izglītībā

Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2, Rīga

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs (Projekts 8.5.2.)

Valsts izglītības satura centrs (Projekts 8.5.2.turp.)

Valsts izglītības satura centrs (Projekts 8.5.3.)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Liepājas Valsts tehnikums

Valsts izglītības attīstības aģentūra (Projekts 8.4.1.)

IZM Nacionālie koordinatori

VARAM

14.11.2018.

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem “Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta lietošanas prasmes?”

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Svētes iela 33, Jelgava

Mājas lapa

12.11.2018.

Iedvesmas telpā viesojas dr. A. Miksons. Lekcija “Kā emocijas atsaucas uz mūsu fizisko veselību”

Visi interesenti

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Svētes iela 33, Jelgava

Mājas lapa

10.11.2018.

Vienaudžu izglītotāju apmācību seminārs – Ceļojums starp cilvēkiem

Jelgavas skolu jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem.

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Svētes iela 33, Jelgava

Mājas lapa

09.11.2018.

Ķoniņu mantojums mūsdienās. 2. seminārs par kuršiem un tūrisma produktu veidošanu. Prof. Janīna Kursīte-Pakule, latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore.

Interesenti. Pieteikšanās līdz 06.11.2018.

Kurzemes plānošanas reģions

Turlavas pagasta kultūras namā, Turlavā, Kuldīgas novads

Programma

09.11.2018.

Seminārs būvniekiem "Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam"

Būvnieki

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils

 

06.11.2018.

Seminārs "Kas jāzina biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām?"

Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju pārstāvji

JPPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" sadarbībā ar VID Nodokļu Pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Ceturto nodaļu

Svētes iela 33, Jelgava

Mājas lapa

01.11.2018. plkst.9:00

Profesionālās pilnveides seminārs būvniekiem- Latvijas grants ceļu nākotne

Būvniecības jomas pārstāvji

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus

 

1.11.2018.

Seminārs-treniņš “Pārmaiņu domāšanas stratēģija”

Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki, pieaugušo izglītotāji

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsts dienests” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļu

Izglītības un zinātnes ministrija (Lielā zāle)

 

1.11.2018.

Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE pieaugušo izglītības atbalstam”

Pašvaldību pārstāvji, pedagogi, docētāji, studenti, bibliotekāri, Erasmus+ projektu realizētāji, NVO pārstāvji, citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsts dienests”

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”

Darba kārtība

25.10.2018. plkst.9:00

Profesionālās pilnveides seminārs būvniekiem – Tendences lietus ūdens aprēķinos

Būvniecības jomas pārstāvji

Saldus tehnikums

Kalnsētas iela 24, Saldus

 

12.10.2018.

Vebinārs “Efektīvs ieraksts sociālajos tīklos”

Visi pieaugušo izglītībā ieinteresētie

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsts dienests”

Izglītības un zinātnes ministrija (tiešraide)

Plašāka informācija

12.10.2018.

Konference “Kā sekmēt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un vides izglītību?”

Interesenti, kuri vēlas palielināt izpratni un izglītotību par dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību

Aizputes novada dome

Kazdangas Kultūras centrs, Pils gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads

Konferences programma

11.10.2018.

Tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperti, dr.paed. Ingrīdu Muraškovu par biedrībām un nodibinājumiem pieejamajām iespējām izglītības jomā.

NVO pārstāvji

Biedrības „Kurzemes NVO centrs”

Kapelleru nams (Striķu ielā 7), Saldus novads

Plašāka informācija

04.10.2018.

Pieaugušo izglītotāju sanāksme par informācijas aprites veicināšanu Kurzemes plānošanas reģionā, pašvaldībās, izglītības iestādēs

Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pieaugušo izglītības speciāliste un Kurzemes NVO centra pārstāve

Kurzemes plānošanas reģions

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs

 

07.09.2018.

Izglītības iespējas pieaugušajiem PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Lauku iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un prasmes profesionālajai pilnveidei.

Izglītības pārstāvji un interesenti

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

Prezentācija

22.08.2018.

Latvijas pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”

Pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pieaugušo izglītotāji, ministriju, augstskolu, koledžu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie

Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekti: “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” un “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izglītības un zinātnes ministrija

Ekonomikas ministrija

EPALE

VARAM

Labklājības ministrija

Nacionālie koordinatori

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības satura centrs (8.5.2.)

Valsts izglītības satura centrs (8.5.3.)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

KONTAKTI

E-pasts: muzizglitiba@izm.gov.lv

Projekta vadītāja Laura Iveta Strode
Tālr. 67047754
E-pasts: laura-iveta.strode@izm.gov.lv

Projekta eksperte Anita Zaļaiskalne
E-pasts: anita.zalaiskalne@izm.gov.lv

Projekta komunikācijas koordinatore Kintija Bulava
Tālr. 67047751
E-pasts: kintija.bulava@izm.gov.lv