KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA?

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

KAS IR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA?

Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas, prasmes un kompetences (t.sk. attieksmes) konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai.

TERMINU VĀRDNĪCA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KARTE

 

IZGLĪTĪBA TUVĀK MĀJĀM

Šajā Latvijas kartē jūs atradīsiet resursus, lai iegūtu informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt sīkāk par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai. Uzklikšķiniet uz savas pilsētas vai novada teritorijas kartē un uzziniet, kādas pieaugušo izglītības iespējas jums ir pieejamas!

 

  • apzīmētas vietas, kur pašreiz pieejama detalizēta informācija par pieaugušo izglītības iespējām;
  • apzīmētas vietas, kur detalizēta informācija pieejama pašvaldību mājas lapās;

LAI SAMEKLĒTU VAJADZĪGO INFORMĀCIJU VEICIET SEKOJOŠAS DARBĪBAS

  • Atrodiet kartē savu novadu vai pilsētu
  • Uzklikšķiniet uz pilsētas vai novada teritorijas;
  • Logā, kas atvērsies, atrodiet sev nepieciešamo informāciju: saites uz mājas lapām, kontaktinformāciju, tālruņu numurus (ja pašvaldības iestādes tādu informāciju ir sniegušas);
  • Izmantojiet iegūtos kontaktus sīkākas informācijas iegūšanai par konkrētām pieaugušo izglītības iespējām.
Back To Top