Aptauja

APTAUJAS REZULTĀTU PAR TERMINOLOĢIJU PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ APKOPOJUMS

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija laika posmā no 2020. gada 20. aprīļa līdz 29. maijam īstenoja aptauju par terminoloģijas izmantošanu pieaugušo izglītībā.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot pieaugušo izglītības īstenotāju un citu iesaistīto viedokli par atbilstošāko terminu formulējumu/terminoloģiju pieaugušo izglītībā, lai lietotie termini būtu atpazīstami un saprotami visām iesaistītajām pusēm pieaugušo izglītībā, t.sk. tiem, kuri mācās.

Aptaujā par terminoloģijas izmantošanu pieaugušo izglītībā piedalījās 206 respondenti.

Aptauja norisinājās tiešsaistē, un elektroniski tika izsūtīti 1000 uzaicinājumu piedalīties aptaujā. Tāpat informācija par iespēju aizpildīt aptauju reizi nedēļā visas aptaujas norises laikā tika publicēta Izglītības un zinātnes ministrijas un ES programmas Erasmus+ “EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” Facebook lapās (kopumā 4 ieraksti katrā lapā), vidēji ar vienu ierakstu aizsniedzot ap 25 000 Facebook auditorijas skatījumu (iesaiste/engagement  – 110). Lai informētu plašāku sabiedrību par ES programmas Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” laikā īstenoto aptauju, tika izsūtīta informācija arī Latvijas masu medijiem, kā arī informācija par aptauju tika publicēta www.muzizglitiba.lv un www.izm.gov.lv.

Kopumā respondentiem tika lūgts sniegt savu viedokli par 23 terminu formulējumiem pieaugušo izglītībā.

Aptauju īstenoja Izglītības un zinātnes ministrija ES Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” (Nr. 614187-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA).

Aptauju izstrādāja un aptaujas rezultātus apkopoja šādi eksperti: Dr.sc.admin. Anita Zaļaiskalne, ES programmas Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas
programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” eksperte, Dr.sc.admin. Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs, Linda Romele, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos, Laura Iveta Strode, ES programmas Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” vadītāja.

Lai pieņemtu lēmumu, kādus terminus pieaugušo izglītībā turpmāk izmantot, iepriekš minētos terminus tika lūgts komentēt Valsts valodas centra (VVC) ekspertiem un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijai (LZA TK), kas vērtēja minētos terminus no latviešu valodas pareizas lietošanas skatu punkta. Tāpat viedoklis par turpmāku terminu lietošanu pieaugušo izglītībā tika lūgts biedrībai “Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība” (LPIA), kas apvieno sevī pieaugušo izglītības jomā strādājošo viedokli no visas Latvijas, kā arī – lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas izmantošanu kā pieaugušo, tā jauniešu neformālajā izglītībā, viedoklis par turpmāk izmantojamiem terminiem tika lūgts arī vadošajiem ekspertiem jaunatnes jomā – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA).

 

Kontaktinformācija papildu informācijai:
laura-iveta.strode@izm.gov.lv un kintija.bulava@izm.gov.lv.

Back To Top