MĀCĪBAS DARBA VIDĒ

LDDK: DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS IR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PILNVEIDES IESPĒJA

Jau trešo gadu, kopš 2017. gada, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno ES Eiropas Sociālā fonda projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.” Projekts turpināsies līdz 2023. gada 31. augustam, bet jau tagad projekta rezultāti, īstenojot darba vidē balstītas mācības, iezīmē jaunas mācību tendences profesionālajā izglītībā.

Darba vidē balstītu mācību pamatbūtība – audzēknis pēc iespējas ātrāk nonāk darba vidē.

Lasīt vairāk…

PAR PĀREJU UZ KOMPETENCĒS BALSTĪTĀM MĀCĪBĀM UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBU RĪGAS TEHNISKAJĀ KOLEDŽĀ

No 2020. gada 1. septembra arī profesionālajās skolās un koledžās notiks pāreja uz kompetencēs balstītām mācībām. Vai skolas šai pārejai jūtas gatavas? Kas bija lielākie izaicinājumi, ar kuriem nācās saskārties, lai īstenotu šīs nozīmīgās mācību satura reformas? Par to, kā ar šiem uzdevumiem ticis galā Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža, kurā vidēji katru gadu mācās ap 2300 audzēkņu no visas Latvijas un strādā ap 140 pedagogu, jautājām koledžas direktoram Dr. paed. Jānim Rozenblatam.

Lielākais izaicinājums pārejai uz kompetencēs balstītām mācībām – ilggadīgo pedagogu domāšanas maiņa.

Lasīt vairāk…

BAIBA PEDRAUDZE

AS “Sentor Farm aptiekas”

Arvien biežāk, runājot par pieaugušo izglītību, tiek uzsvērts, ka vislabākā vieta, kur pieaugušā vecumā attīstīt prasmes, zināšanas un iemaņas, ir darba vide. Darba devējs nereti ir visinformētākais par savu darbinieku mācību vajadzībām – gan profesionālajām, gan personiskajām. Uzņēmumā AS “Sentor Farm aptiekas”, kas Latvijā attīsta labi pazīstamo aptieku zīmolu “Mēness aptieka”, strādā vairāk nekā tūkstoš cilvēku – farmaceiti un citi aptiekas darbinieki, kā arī birojā strādājošie. Uzņēmuma personāla daļa ir īpaši vērīga pret dažādu grupu mācību vajadzībām, piedāvājot apmaksāt mācības koledžā, mācību programmas vai spēļošanas iespējas kolektīva ietvaros. Šogad zīmols saņēmis arī Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu darbinieku izglītošanā. Ar uzņēmuma personāla vadības direktori Baibu Pedraudzi sarunājās projekta komunikācijas koordinatore Agnese Zarāne.

Pārmaiņas nozīmē ieradumu maiņu, izpratnes veidošanu un, protams, arī izskaidrošanu un iemācīšanu, kā tieši mēs darīsim.

Lasīt vairāk…

SANTA MAGONE UN GUNDEGA KIRILKA

SIA “Rimi Latvia”

SIA “Rimi Latvia” veikalu tīklam ir ļoti plašs mērogs – tas aptver 125 tirdzniecības vietas visā Latvijas teritorijā. Te darba dienas pavada gandrīz seši tūkstoši darbinieku, no kuriem lielākā daļa (92%) strādā veikalos, bet pārējie – birojā. Mūsdienu izaicinājumiem pilnajā, mainīgajā laikā uzņēmumiem ir būtiska nepārtraukta pilnveide – gan tehnoloģiju, gan cilvēkresursu jomā. Ņemot vērā darbinieku lielo skaitu un dažādās dzīvesvietas, spēja nodrošināt mācības visiem ir izaicinošs, taču ļoti nozīmīgs uzdevums. Rimi Latvia mācību vadītāja Santa Magone un personāla vadītāja Gundega Kirilka pastāstīja par diviem vērienīgiem mācību projektiem uzņēmumā – vērtību ieviešanas projektu un Rimi mācīšanās mēnesi.

Vislabāk mācīšanās notiek tad, kad izkāpjam no savas komforta zonas.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA ATTĀLINĀTI

TALIZ: ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PLATFORMAS PAŠLAIK PIEDZĪVO STRAUJU ATTĪSTĪBU

Savā pieredzē ar attālināto mācību platformu apgūšanu un pielietošanu dzīvē, dalās Tatjana Juškāne, Tiešsaistes mācību centra TALIZ vadītāja. Tatjana jau aptuveni desmit gadu izstrādā tiešsaistes jeb online kursus kompetences pilnveidei vai zināšanu atjaunošanai šādās nozarēs: pedagoģija, psiholoģija, sociālais darbs, jurisprudence, finanšu vadība, mārketings u.c.

Lasīt vairāk…

ARHĪVS

MĀRIS GRĀVIS

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” vadītājs

“RB Cafe” mēs gribētu mūsu jauniešiem nodot pieredzi tādā līmenī, lai viņi varētu doties uz jebkuru citu kafejnīcu un tur strādāt.

Lasīt vairāk…

GATIS KRŪMIŅŠ

Vēsturnieks. Vidzemes Augstskolas rektors

Vēsturnieka Gata Krūmiņa vadītajā Vidzemes Augstskolā 2015. – 2016.gadā tika veikts pētījums “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”, kura ietvaros izkristalizējās mūsdienu Vidzemes darba devēju gaidas un vēlmes attiecībā uz darba ņēmējiem. Esot vienlaikus vēsturnieka un augstskolas rektora amatā, viņam izveidojies arī savs viedoklis par prognozējamajām darba tirgus izmaiņām nākotnē. Ko varam sagaidīt no nākotnes, kurā darba rokas arvien biežāk aizvietos mākslīgais intelekts?

Lasīt vairāk…

ĀRIS BIRZE

Uzņēmējs. Personiskās izaugsmes centrs “Spiikiizi”

Pirms dažiem gadiem enerģiskam un mērķtiecīgam jaunietim Ārim Birzem kabatā bija tikai dažas spožas idejas – par apmaksātu hobiju, savu grāmatu un personiskās izaugsmes centru, kurā cilvēki varētu gūt dzīvē svarīgas atziņas un mācīties savas attīstības labā. Tikai pirms pusotra gada jaunais uzņēmējs nodibināja personiskās izaugsmes centru “Spiikiizi”, kas neilgā laika nogrieznī kļuva par pieaugušo iecienītu un bieži apmeklētu lekciju, semināru un citu aizraujošu pasākumu vietu.

Lasīt vairāk…

DAINA KAIROVA

SIA “Gartens” darbiniece

Daina Kairova strādā Pierīgas uzņēmuma SIA “Gartens” Jelgavas filiālē. Ikdienā Daina nodarbojas ar parku un dārzu apzaļumošanu, apstādīšanu un veic daudzus citus pienākumus, lai Latvijas vidi vērstu vēl skaistāku un gleznaināku.

Lasīt vairāk…

AIVARS KUČĀNS

Programmēšanas uzņēmuma “MS-IDI” darbinieks

“Izglītība vienmēr paplašina iespējas un atver jaunas durvis,” ir pārliecināts Aivars Kučāns – 33 gadus jauns, enerģisks un optimistisks rēzeknietis. Aivars domā, ka izglītošanās un pastāvīga pilnveidošanās var kļūt par aizraušanos un pat dzīvesveidu mūža garumā.

Lasīt vairāk…

INDULIS BĒRZIŅŠ

SIA LSEZ “Caljan Rite- Hite” galvenais metināšanas speciālists

Induli Bērziņu var dēvēt par pieaugušo izglītības celmlauzi. Pirms astoņiem gadiem, strādājot Ventspils mašīnbūves rūpnīcā “Bucher Municipal”, viņš kopīgi ar uzņēmuma vadību devās uz Ventspils tehnikumu ar tobrīd inovatīvu priekšlikumu – īstenot darba vidē balstītas mācības.

Lasīt vairāk…

DACE BERGMANE

Ventspils Digitālā centra pasniedzēja

Dace Bergmane Ventspils Digitālajā centrā pieaugušajiem pasniedz digitālās prasmes – kompetenci, bez kuras pamatzināšanām šodien spēj iztikt reti kurš. Vienā no viņas mācību grupām digitālās prasmes apguva pedagogi. Tieši skolotājiem digitālās zināšanas mūsdienās ir īpaši nepieciešamas – gan kontekstā ar jauno mācību saturu, kura ietvaros digitālie mācību līdzekļi kļūs par neatņemamu mācību procesa komponenti, gan arī tādēļ, lai pasniedzēji panāktu skolēnus, kuri digitālajā disciplīnā iemanījušies apsteigt gan vecākus, gan pedagogus.

Lasīt vairāk…