FORUMS “AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATVĒRTĪBA PIEAUGUŠAJIEM”

Pieejams 2020. gada 20. novembra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā foruma “Augstākās izglītības iestāžu atvērtība pieaugušajiem” ieraksts.

Lasīt vairāk…

AICINĀM PIEDALĪTIES FORUMĀ “AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATVĒRTĪBA PIEAUGUŠAJIEM”

2020. gada 20. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija aicina Jūs tiešsaistē piedalīties forumā “Augstākās izglītības iestāžu atvērtība pieaugušajiem”, lai veicinātu augstākās izglītības iestāžu iesaisti kvalitatīvas un elastīgas pieaugušo izglītības piedāvājumā, diskutētu par augstskolu iespējām pieaugušo izglītības jomā, izaicinājumiem un risinājumiem nākotnē.

Lasīt vairāk…

VALDĪBA NOSAKA STINGRĀKAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Piektdien, 2020. gada 9. oktobrī, valdības ārkārtas sēdē pieņemts lēmums pastiprināt ieviestos drošības pasākumus Covid-19 izplatības risku mazināšanai. Grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem stājušies spēkā 10. oktobrī.

Lasīt vairāk…

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNĒS NĀKAMIEM SEPTIŅIEM GADIEM IEKĻAUS OECD IETEIKUMUS

Jaunas Izglītības attīstības pamatnostādnes noteiks vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā 2021. – 2027. gadam, un tās būs kā kompass izglītības tālākai attīstībai, aptverot visus izglītības veidus un pakāpes. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD eksperti ir Latvijai snieguši ieteikumus pamatnostādņu izstrādē, un 2020. gada 7. oktobrī notiks paveiktā prezentācija un diskusija par Latvijas izglītības attīstības prioritātēm Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

Lasīt vairāk…

JA STRĀDĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS JOMĀ, IZSAKI SAVU VIEDOKLI PAR EIROPAS KOMISIJAS IZSTRĀDĀTO PRASMJU PAKTU

Eiropas Komisija lūdz visiem pieaugušo izglītības jomā strādājošajiem izteikt savu viedokli par Prasmju Paktu un tās ietekmes stiprināšanu, līdz 12. oktobrim aizpildot anketu tiešsaistē.

Lasīt vairāk…

NO 22. SEPTEMBRA LĪDZ 22. OKTOBRIM VAR PIETEIKTIES ES FONDU ATBALSTĪTĀM PIEAUGUŠO MĀCĪBĀM

Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PANĀKUMU ATSLĒGA KURZEMĒ – SPĒCĪGA KOMANDA UN VEIKSMĪGI IZVEIDOTS REĢIONĀLAIS IZGLĪTOTĀJU TĪKLS

Pieaugušo izglītība mūsu valstī ir ļoti aktuāla. Piemēram, nesen izsludinātajām nodarbināto personu attālinātajām mācībām pieteicās vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Tas ir viens no valsts mēroga pasākumiem, bet pieaugušo izglītošana nepieciešama arī šaurākā ietvarā Latvijas reģionos, kur atšķirīga gan darba tirgus specifika, gan iedzīvotāju intereses. Par to saruna ar Kurzemes reģiona izglītības eksperti Dr. paed. Ingrīdu Muraškovsku.

Lasīt vairāk…

AICINĀM IEPAZĪTIES AR “NODARBINĀTO PIEAUGUŠO AR ZEMU KVALIFIKĀCIJU EFEKTĪVAS IESAISTES MĀCĪBĀS IZVĒRTĒJUMS”

Lai apzinātu reālo situāciju, kā tiek īstenota pieaugušo izglītība Latvijas pašvaldībās, īpašu uzmanību pievēršot nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju, pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” veica pētījumu, kā rezultātā izstrādāja izvērtējuma ziņojumu “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums”.

Lasīt vairāk…

9 LIELĀKIE IZAICINĀJUMI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ LATVIJĀ 2020. GADĀ

Neatkarīgi, vai esi pieaugušo izglītības politikas veidotājs valsts vai pašvaldību līmenī, pieaugušo izglītības mācību programmu plānotājs un īstenotājs vai tas, kurš māca pieaugušos, esi lietas kursā par pašlaik lielākajiem izaicinājumiem pieaugušo izglītībā.

Lasīt vairāk…

PĒC IEDZĪVOTĀJU IESAISTES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ LATVIJA STARP BALTIJAS VALSTĪM IERINDOJAS 1. VIETĀ, KOPUMĀ ES – 15. VIETĀ

Eiropas Komisija ir iepazīstinājusi ar Eiropas prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Tajā izvirzīti vērienīgi kvantitatīvi prasmju pilnveides (jau esošu prasmju uzlabošanas) un pārkvalificēšanās (jaunu prasmju apgūšanas) mērķi, kas jāsasniedz nākamajos piecos gados (2021. – 2025.).

Lasīt vairāk…

EIROPAS KOMISIJA IEPAZĪSTINA AR EIROPAS PRASMJU PROGRAMMU ILGTSPĒJĪGAI KONKURĒTSPĒJAI, SOCIĀLAJAM TAISNĪGUMAM UN NOTURĪBAI

2020. gada 1. jūlijā Eiropas Komisija iepazīstināja ar Eiropas Prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Tajā izvirzīti vērienīgi kvantitatīvi prasmju pilnveides (jau esošu prasmju uzlabošanas) un pārkvalificēšanas (jaunu prasmju apgūšanas) mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 5 gados. Programmas 12 darbības pievēršas nodarbinātībai vajadzīgajām prasmēm, veidojot partnerības ar dalībvalstīm, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem, dodot cilvēkiem iespēju iesaistīties mūžizglītībā un izmantojot ES budžetu par katalizatoru, ar kura palīdzību piesaistīt publiskos un privātos ieguldījumus prasmju veidošanai.

Lasīt vairāk…

SĀKAS PIETEIKŠANĀS ATTĀLINĀTĀM MĀCĪBĀM ES FONDU PROJEKTĀ

Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

Lasīt vairāk…

AR 1. JŪNIJU IR ATĻAUTAS PIEAUGUŠO MĀCĪBAS KLĀTIENĒ

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 1. jūnija.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IESAISTE MĀCĪBĀS: REĀLĀ SITUĀCIJA UN IZAICINĀJUMI

Iesakām izlasīt Lindas Romeles sagatavoto OECD un CEDEFOP pētījumu apkopojumu un situācijas analīzi, parādot, kā Latvija pieaugušo izglītības jomā izskatās uz citu ES valstu fona, kā arī, kādi ir ieteikumi, lai situāciju nākotnē uzlabotu.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA LĪDZ 14. APRĪLIM VAR NOTIKT TIKAI ATTĀLINĀTI

Ņemot vērā straujo Covid-19 vīrusa izplatīšanos un visā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, visas mācības klātienē tiek atceltas līdz 2020. gada 14. aprīlim. Tas skar arī pieaugušo izglītības īstenotājus – visi mācību procesi var notikt tikai attālināti.

Lasīt vairāk…

REĢIONĀLO DISKUSIJU “PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANA LATVIJĀ” KOPSAVILKUMS

No 2019.gada 26.augusta līdz 13.novembrim Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja četras reģionālās diskusijas par pieaugušo izglītību Latvijas vēsturiskajos novados: Latgalē (Daugavpils Būvniecības tehnikumā); Vidzemē (Priekuļos, Cēsu Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā); Kurzemē (Saldus tehnikumā) un Zemgalē (Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā).

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS FORUMS “ES STRĀDĀJU UN MĀCOS” NOSLĒDZIES

2019. gada 22.novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotais pieaugušo izglītības forums “Es strādāju un mācos”*. Foruma laikā uzņēmumiem, kas nodrošina veiksmīgu pieredzi darba ņēmēju mācību organizēšanā, tika pasniegti IZM pateicības raksti.

Lasīt vairāk…

NORISINĀSIES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS FORUMS “ES STRĀDĀJU UN MĀCOS”

Lai diskutētu par pieaugušo izglītības iespējām un izaicinājumiem, uzsvērtu pieaugušo izglītības nozīmi darba vietās un iepazīstinātu ar uzņēmumu labās prakses piemēriem darbinieku mācību organizēšanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 22.novembrī rīkos Latvijas pieaugušo izglītības forumu “Es strādāju un mācos”.

Lasīt vairāk…

NOSLĒGUŠĀS REĢIONĀLĀS DISKUSIJAS PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANU LATVIJĀ

13. novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā norisinājās diskusija, kuras laikā Zemgales pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunāja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā Latvijā un Zemgales reģionā, neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE.

Lasīt vairāk…

KURZEMĒ DISKUTĒ PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANU LATVIJĀ

29.oktobrī Saldus tehnikumā norisinājās diskusija, kuras laikā Kurzemes pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunāja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Kurzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE.

Lasīt vairāk…

VIDZEMĒ DISKUTĒ PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS POLITIKU, ATBALSTA NODROŠINĀŠANU UN ĪSTENOŠANU

2019. gada 26.septembrī Priekuļos, Cēsu Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” pārstāvji rīkoja Vidzemes reģiona diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”. Diskusijā piedalījās pieaugušo izglītības koordinatori, pašvaldību speciālisti un izglītības iestāžu pārstāvji.

Lasīt vairāk…

IZVEIDOTA KUSTĪBA VALSTS#196 DIGITĀLO KOMPETENČU NOSTIPRINĀŠANAI

Atbilstoši Eiropas Digitālās sabiedrības un ekonomikas indeksa (DESI, 2018) datiem, Latvija ir pārliecinoši virs ES vidējā līmeņa sakaru tehnoloģiju pieejamībā, interneta lietošanā un publisko digitālo pakalpojumu pieejamībā, bet būtiski zem vidējā tehnoloģiju izmantošanas prasmēs un to integrācijā biznesa vidē.

Lai mazinātu šo plaisu, ir izveidota kustība valsts#196, kas apvieno pētniekus, valsts un pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un viedokļu līderus ar mērķi izstrādāt reāli izmantojamus instrumentus, zināšanas un rīkus pārmaiņām.

Lasīt vairāk…

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS IZAICINĀJUMI LATVIJĀ UN NORVĒĢIJĀ

Lai pārrunātu pieaugušo izglītības sistēmas Latvijā un Norvēģijā un mācītos viens no otra pieredzes, 3.septembrī Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” un “EPALE Nacionālais dienests” pārstāvji tikās ar Oslo pieaugušo izglītības centra pārstāvjiem.

Lasīt vairāk…

DAUGAVPILĪ DISKUTĒ PAR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANU LATVIJĀ

2019.gada 26.augustā Daugavpils Būvniecības tehnikumā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” pārstāvji rīkoja diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”. Diskusijā piedalījās Latgales pašvaldību speciālisti, pieaugušo izglītības koordinatori un izglītības programmu īstenotāji (izglītības iestāžu pārstāvji).

Lasīt vairāk…

BEZDARBS NAV BEZDARBĪBA

Kopš Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, ilgstošo bezdarbnieku skaits Latvijā samazinās, tomēr par tādiem joprojām ir uzskatāmi aptuveni 25% no kopējā Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto klientu skaita. Ilgstošo bezdarbu veicina gan pašu bezdarbnieku problēmas, piemēram, motivācijas, prasmju vai darba pieredzes trūkums, zema pašapziņa, atkarības un citi faktori, gan darba devēju stereotipi un aizspriedumi saistībā ar pretendentu vecumu, fiziskajām un garīgajām spējām, gan arī citi faktori, piemēram, nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā.

Lasīt vairāk…

IZSTRĀDĀTS PRAKTISKS CEĻVEDIS DARBAM AR PIEAUGUŠAJIEM PROFESIONĀLAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros izstrādāts metodisks materiāls profesionālajām izglītības iestādēm “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”. Metodisko materiālu izstrādāja SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru pārstāvjus.

Lasīt vairāk…

LATVIJAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS FORUMS ”PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA ŠODIEN UN RĪT” AIZVADĪTS

Šī gada 22.augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”. Forums tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” un “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Forumā piedalījās 150 dalībnieki – pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pieaugušo izglītotāji, ministriju, augstskolu, koledžu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie.

Lasīt vairāk…e